01.01.2019
31.12.2019

ஹம் ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் கோவில் விஷேச தினங்கள்

Hamm , Germany

ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் கோவில் ஹம் 2019ம் ஆண்டிற்கான விஷேச தினங்கள். பூஜைநேரம் தினமும் காலை 10:00 மணிக்கும் மாலை 06:00 மணிக்கும் நடைபெறும்.